Bidstond

Er is een tweewekelijkse bidstond op dinsdagavond.

Hierin is er tijd voor het danken, eren en prijzen van God door liederen en gebed en willen we voor de noden van elkaar, van Enschede, van ons land en de wereld bidden.

Als u een gebedsverzoek wilt, dan mag u dat mailen naar info@silochurch.nl

Boodschappenmanden

Aan de pijler ‘omzien’ hecht Silo veel waarde. Via het project boodschappenmanden willen wij mensen tegemoet komen die het niet al te breed hebben. Wekelijks worden er boodschappen ingezameld en hiervan worden boodschappenmanden gemaakt.

visie van het kinderwerk:

Kinderen begeleiden naar sterke volwassen bouwstenen met een groot geloof”

‘’Het kinderwerk van de Silo staat voor het willen zien en leren kennen
van de kinderen. Als kinderwerkers willen we lofprijs, aanbidding,
gebed en goed onderwijs aanbieden om zo een standvastig geloof
op te bouwen.
Als leiding willen we als geestelijke ouders fungeren,
zodat kinderen op latere leeftijd klaargestoomd zijn en vrij gezet
kunnen worden in de bediening waar God hem/haar voor heeft geroepen.’’

De leeftijdsgroepen:
groep 1, 0 – 3 jaar
groep 2,  4 – 8 jaar
groep 3, 9 – 12 jaar

Voor alle kinderwerkers geldt dat zij wedergeboren christenen zijn.

Silo toerusting

Bijbelstudie- avonden waarbij onderwerpen en actuele thema’s aan de hand van de Bijbel worden uitgediept. Het doel van deze onderwijsavonden zijn het verhogen van Bijbelkennis en sterke gelovigen creëren ofwel enthousiaste volgelingen van de Heer Jezus Christus.

Voor actuele datums van de Silo toerustingavonden houdt de agenda in de gaten.

Schatgraven

Schatgraven is het onderdeel binnen Silo wat zich bezig houdt met het uitdragen van het evangelie op een  ‘eigentijdse’ en  ‘ludieke’ manier.

Eenmaal in de maand gaan we de wijk in of de stad om mensen die er behoefte aan hebben een luisterend oor te bieden.

Stichting Hulp aan Oost Europa

Henk en Diny

Henk en Diny

Henk en Diny Herbold zijn volgend jaar 35 jaar als evangelisten werkzaam zijn in Nederland, België en Oost Europa. In die periode hebben zij door Gods genade, tot vele mensen het evangelie mogen prediken en hebben ze onderwijs gegeven in verschillende evangelische en pinkstergemeenten in ons land en daar buiten.

Ruim 35 jaar geleden riep God hen in Zijn dienst. Ze verlangde beiden om mensen voor Jezus te winnen en juist daar te werken waar de boodschap van verlossing en bevrijding door Jezus Christus het hardste nodig was. Hun eerste werk was onder de kinderen uit achterstandswijken op verschillende plaatsen in ons land. Velen hoorde voor het eerst het evangelie door dit werk en vonden de Heer Jezus. Na enige tijd onder daklozen, drug en alcohol verslaafden te hebben gewerkt op de stations, riep de Heer hen om een gemeente te gaan leiden.

In een periode van 18 jaar mochten ze een gemeente stichten en daaruit is later ook een dochter gemeente ontstaan. De last van het gemeente leiden werd door de jaren heen steeds zwaarder en het verlangen om vrij te kunnen werken onder kansarme mensen bleef. Na 18 jaar gediend te hebben mochten ze het werk overdragen. Reeds tijdens hun bediening als voorgangers ontwikkelde zich een geheel nieuw werk in Oost-Europa, met name in Roemenië en Moldavië.

Namens de stichting Hulp aan Oost Europa reizen ze nu al meer dan 20 jaar naar dat land om de armen daar te helpen en onder hen te evangeliseren. Velen van deze mensen leven in bittere armoede leven en op zeer afgelegen plaatsen. Ondanks dat de Roemenië nu officieel tot de EU behoord, blijft het een straatarm land, waar hulp nog erg noodzakelijk is. Een groot deel van de bevolking leeft nog in armoede. Hun verlangen is om door te gaan in de dienst van God, zolang als God hen daartoe de deur blijft openen. Ons leven heeft pas nut, als we iets kunnen betekenen voor een ander. Men kan een ander geen grotere dienst bewijzen, dan hem of haar het evangelie van Jezus Christus te brengen. Daardoor zal men pas echt gelukkig worden. Gebed: “Stel mij tot zegen, stel mij tot zegen, dat door mijn leven Jezus schijnt”. “Ik leg op uw altaar mijn leven nu neer, stel mij tot zegen voor velen o Heer”.

Voor meer informatie ga naar Stiching Hulp aan Oost Europa.