Jongerenwerk

Het jongerenwerk van Silo omvat het kinderwerk en de tieners.

De visie en het doel van het jongerenwerk van Silo is als volgt;

“Kinderen en tieners begeleiden naar sterke volwassen bouwstenen met een groot geloof”

Het kinderwerk van Silo staat voor het willen zien en leren kennen
van de kinderen. Als kinderwerkers willen we lofprijs, aanbidding,
gebed en goed onderwijs aanbieden om zo een standvastig geloof
op te bouwen.
Als leiding willen we als geestelijke ouders fungeren,
zodat kinderen op latere leeftijd klaargestoomd zijn en vrij gezet
kunnen worden in de bediening waar God hem/haar voor heeft geroepen.

De leeftijdsgroepen van het kinderwerk zijn:
groep 1, 0 – 3 jaar
groep 2,  4 – 9 jaar

 tieners, 10 – 15 jaar

Voor alle werkers(kinder en tieners) geldt dat zij wedergeboren christenen zijn.