Leiding

Jules en Elvira Petersen zijn de oprichters van de gemeente Silo en vormen samen het senior-voorgangersechtpaar. Samen met de junior-voorganger en de overige oudsten zorgen zij voor de dagelijkse leiding en aansturing van de gemeente Silo.

Voorgangers