Leiding

Jules en Elvira Petersen zijn de stichters van de gemeente en zijn het voorgangersechtpaar. Samen met het oudstenteam geven Jules en Elvira leiding aan de Silo Church.

Voorgangers