Boodschappen

 Via het maandelijks inzamelen van houdbare producten willen wij mensen tegemoet komen die zo nu en dan wel eens een duwtje in de rug kunnen gebruiken.

Stichting Hulp aan Oost Europa

Henk en Diny

Henk en Diny

Henk en Diny Herbold zijn volgend jaar 35 jaar als evangelisten werkzaam zijn in Nederland, België en Oost Europa. In die periode hebben zij door Gods genade, tot vele mensen het evangelie mogen prediken en hebben ze onderwijs gegeven in verschillende evangelische en pinkstergemeenten in ons land en daar buiten.

Ruim 35 jaar geleden riep God hen in Zijn dienst. Ze verlangde beiden om mensen voor Jezus te winnen en juist daar te werken waar de boodschap van verlossing en bevrijding door Jezus Christus het hardste nodig was. Hun eerste werk was onder de kinderen uit achterstandswijken op verschillende plaatsen in ons land. Velen hoorde voor het eerst het evangelie door dit werk en vonden de Heer Jezus. Na enige tijd onder daklozen, drug en alcohol verslaafden te hebben gewerkt op de stations, riep de Heer hen om een gemeente te gaan leiden.

In een periode van 18 jaar mochten ze een gemeente stichten en daaruit is later ook een dochter gemeente ontstaan. De last van het gemeente leiden werd door de jaren heen steeds zwaarder en het verlangen om vrij te kunnen werken onder kansarme mensen bleef. Na 18 jaar gediend te hebben mochten ze het werk overdragen. Reeds tijdens hun bediening als voorgangers ontwikkelde zich een geheel nieuw werk in Oost-Europa, met name in Roemenië en Moldavië.

Namens de stichting Hulp aan Oost Europa reizen ze nu al meer dan 20 jaar naar dat land om de armen daar te helpen en onder hen te evangeliseren. Velen van deze mensen leven in bittere armoede leven en op zeer afgelegen plaatsen. Ondanks dat de Roemenië nu officieel tot de EU behoord, blijft het een straatarm land, waar hulp nog erg noodzakelijk is. Een groot deel van de bevolking leeft nog in armoede. Hun verlangen is om door te gaan in de dienst van God, zolang als God hen daartoe de deur blijft openen. Ons leven heeft pas nut, als we iets kunnen betekenen voor een ander. Men kan een ander geen grotere dienst bewijzen, dan hem of haar het evangelie van Jezus Christus te brengen. Daardoor zal men pas echt gelukkig worden. Gebed: “Stel mij tot zegen, stel mij tot zegen, dat door mijn leven Jezus schijnt”. “Ik leg op uw altaar mijn leven nu neer, stel mij tot zegen voor velen o Heer”.

Voor meer informatie ga naar Stiching Hulp aan Oost Europa.