Uur van gebed

Elke week hebben wij op de woensdagochtend het uur van gebed.

Samen is er tijd voor het danken, eren en prijzen van God door liederen en gebed. De gebedspunten omvatten o.a. de noden van elkaar, van Enschede en van ons land.

Als u een gebedsverzoek wilt, dan mag u dat mailen naar info@silochurch.nl

Silo toerusting

Toerusting momenten waarbij onderwerpen en thema’s aan de hand van de Bijbel worden uitgediept.

Voor actuele data van de Silo toerustingsmomenten houdt de agenda in de gaten.

Connectgroep

De connectgroepen vinden om de week plaats op een doordeweekse avond bij een gemeentelid van Silo thuis en vormen een laagdrempelige ontmoetingsplek waar de anonimiteit verdwijnt, waar onderling contact ontstaat en omgezien wordt naar elkaar. Connectgroepen zijn belangrijk om te bouwen aan persoonlijke contacten en om te groeien in het geloof.

Sport, spel & BBQ

Op zijn minst proberen we als Silo Church eenmaal in het jaar een leuke gezellige gemeentedag te organiseren met sport, spel en als afsluiting een bbq.

Daarnaast worden er nog meer activiteiten zoals een filmavond georganiseerd om te bouwen aan de onderlinge relaties.