Centrale gemeente bidstond

Er is een tweewekelijkse bidstond op dinsdagavond.

Hierin is er tijd voor het danken, eren en prijzen van God door liederen en gebed. De gebedspunten omvatten o.a. de noden van elkaar, van Enschede en van ons land.

Als u een gebedsverzoek wilt, dan mag u dat mailen naar info@silochurch.nl

Silo toerusting

Bijbelstudie- avonden waarbij onderwerpen en actuele thema’s aan de hand van de Bijbel worden uitgediept. Het doel van deze onderwijsavonden is het verhogen van Bijbelkennis en sterke gelovigen creëren ofwel enthousiaste volgelingen van de Heer Jezus Christus.

Voor actuele data van de Silo toerustingsavonden houdt de agenda in de gaten.

Connectkring

De connectkringen vinden om de week plaats op een woensdagavond bij een gemeentelid van Silo thuis en vormen een laagdrempelige ontmoetingsplek waar de anonimiteit verdwijnt, waar onderling contact ontstaat en omgezien wordt naar elkaar. Connectkringen zijn belangrijk voor persoonlijke contacten, om te groeien in het geloof en hoofdzakelijk voor de opvang van nieuwe mensen.

Schatgraven

Schatgraven is het missionaire onderdeel binnen Silo wat zich bezig houdt met het uitdragen van het evangelie op een  ‘eigentijdse’ en  ‘ludieke’ manier.

Eenmaal in de maand gaan we de wijk in of de stad om mensen die er behoefte aan hebben een luisterend oor te bieden en/of het uitnodigen voor een zondagse samenkomst van Silo.