Vanaf 25 mei 2018 moeten overheden, bedrijfsleven en verenigingen, dus ook wij als
zelfstandig kerkgenootschap Volle Evangelie Kerk Silo, voldoen aan de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG). Door de AVG krijgen mensen meer
privacy rechten.
Daarom informeren we u graag over onze nieuwe privacyverklaring.
In deze privacyverklaring vertellen we op een transparante manier hoe wij de
persoonsgegevens verwerken. De privacyverklaring is van toepassing op alle
activiteiten van Silo Church. Onze privacy verklaring is te lezen door op het onderstaande PDF-
bestand te klikken.