Wie zijn wij

Silo Church is een echte multiculturele gezinskerk in de stad
Enschede, die het streven heeft in de wijk als ontmoetingsplek te
functioneren waar de liefde van Jezus Christus merkbaar is.
Onze diensten kenmerken zich door de vrijheid van de Heilige Geest,
door uitbundige zang, muziek en een duidelijke en praktische Bijbelse
boodschap.

Onze visie

Building strong people, Building strong churches!

1 Petrus 2:5: En laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel. Vorm een heilige priesterschap om geestelijke offers te brengen die God, dankzij Jezus Christus, welgevallig zijn.

Onze missie

Mensen moeten niet alleen tot geloof in Jezus Christus komen, maar ook geestelijk groeien tot volwassenheid zodat zij ingezet kunnen worden als levende bouwstenen in de plaatselijke gemeente en het Koningrijk Gods. Wij willen investeren in mensen om zodoende een nieuwe generatie volwassen gelovigen bekwaam te maken die de plaatselijke gemeente in al haar facetten en de verkondiging van het evangelie kan waarborgen en continueren.

Vier belangrijke pijlers

Onderwijs

Woordverkondiging en onderwijs – n.a.v. 2 Tim 3:16 en Rom 10:17

Aanbidding

De betekenis en kracht van Lofprijs & Aanbidding – n.a.v. Joh 4: 23-24 en Hand 16:25 -26

Veiligheid

Veiligheid creëren en aandacht voor kinderen, tieners en jeugd – n.a.v. Marc 10:14 en 1 Tim 4:12

Omzien

Een warme gemeenschap door het omzien naar elkaar – n.a.v. Mat 22:39 en Hand 20:28